SPOLOČNE PRE REGIÓN

11.03.2017

Nekončíme - podporený projekt grantového programu Spoločne pre región

Zástupcovia neziskových organizácií a obcí, ktoré získali granty v grantovom programe U.S.Steel Košice, s.r.o. administrovanom Karpatskou nadáciou, Spoločne pre región 2017. 

Spoločne pre región

Nekončíme

V roku 2017 sme sa zapojili do výzvy programu Spoločne pre región. Spoločne pre región je grantový program spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. administrovaný Karpatskou nadáciou. Cieľom programu je podporiť komunity, obce, sídliská a mestské časti pri svojpomocnom riešení miestnych problémov s využitím vlastných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov. Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na komunitnej úrovni. Podpora miestnych komunitných iniciatív, ktorých sa aktívne zúčastňujú zamestnanci USSK a jej dcérskych spoločností.

Do grantovej výzvy sme sa zapojili s projektom s názvom Nekončíme, ktorého cieľom je získanie finančnej podpory na aktivity pre verejnosť vedúce k láske ku zvieraťu - psovi, s cieľom sústavne podporovať dobrý vzťah ľudí k domácim miláčikom - psom v opravenom areáli. Získali sme finančnú podporu vo výške 2000 € na rozvoj našej činnosti, opravu a údržbu areálu v ktorom pravidelne cvičíme. Počas nášho fungovania od r. 2000 nás dva krát zastihla povodeň z ktorej sme sa vždy veľmi pomaly spamätávali. Pri odstraňovaní škôd nám neostalo veľa finančných prostriedkov na rozvoj činnosti, či bežné opravy a tak sme už len prizerali na chátrajúce prekážky, ich chýbajú časti či nedokončený prístrešok, zničené oplotenie atď.

Administrátorom programu je KARPATSKÁ NADÁCIA, ktorej poslaním je podpora rozvoja východoslovenského regiónu a zmierňovania sociálnej chudoby v regióne založeného na rozvojovej práci miestnej komunity. Karpatská nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávania a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Nadácia sa angažuje v téme zmierňovania sociálnej chudoby založeného n a práci v miestnej komunite a v téme spoločenskej zodpovednosti firiem. Grantové programy Karpatskej nadácie sú zamerané na rozvoj regiónu v rôznorodých oblastiach. Nadácia podporuje spoluprácu, vytváranie partnerstiev na miestnej úrovni a zapojenie celej komunity do riešenia miestnych potrieb. Počas svojej existencie nadácia podporila stovky projektov sumou viac ako 2,1milióna EUR. Karpatská nadácia je členom prestížnej medzinárodnej siete Karpatských nadácií- International Carpathian Foundation Network a Fóra donorov.

Pri realizácii projektu Vás radi uvítame, o podrobnostiach realizácie Vás budeme informovať na našej webovej stránke a facebook stránke. Zároveň Vás chceme srdečne pozvať na rôzne sprievodné aktivity, ktoré budú v tomto roku odštartované vďaka podpore z programu Spoločne pre región. Tešiť sa môžete na dni otvorených dverí, ukážky činnosti, podujatia zamerané na podporu psíkov umiestených v Karanténnej stanici a pod.

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s. r. o. (https://karpatskanadacia.sk/)

Tím KK&KS SL