Novinky, plánové podujatia
 

Branný deň malých kynológov ...... pre všetkých malých milovníkov psíkov (súťaž pre malého kynológa a jeho psík a tiež pre tých čo svojho chlpáča nemajú) v závere opekanie (každý si vezme čosi čo si chce opiecť) a úkážky členov klubu

https://www.facebook.com/KKStaraLubovna/
https://www.facebook.com/KKStaraLubovna/

Počas uplynulých rokov boli psíkovia z KS SL súčasťou Kynologického klubu, boli prevychovávaný, prezentovaný a dokonca i adoptovaný vďaka ich účasti na výcvikoch v areáli Kynologického klubu a tiež podujatiach ktoré sme pre ne v našich priestoroch realizovali.

Zástupcovia neziskových organizácií a obcí, ktoré získali granty v grantovom programe U.S.Steel Košice, s.r.o. administrovanom Karpatskou nadáciou, Spoločne pre región 2017.

Jeden krok šesť nôh... Projekt podporený z fondu Karpatskej vandrovky Karpatskej nadácie

Jeden krok, šesť nôh podporený z grantového programu Máme radi východ 2018

Projekt Jeden krok, šesť nôh je ďalším našim úspešným projektom, vďaka, ktorému sa máte na čo tešiť. V období od augusta do decembra budeme organizovať rôzne aktivity ako napr. kliker tréning, socializačné tréningy, nácvik obrany, venčenie psíkov z karanténnej stanice a pod. Pridávame aj možnosť zúčastniť sa pravidelných nedeľnajších výcvikov v období realizácie projektu rovnako bez poplatku.
Vďaka projektu Jeden krok, šesť nôh už k výcviku nič nepotrebujete výcvikové pomôcky, publikácie o výcviku, nové prekážky. Máte sa teda načo tešiť...
Projekt je podporený z fondu Karpatskej vandrovky, ktorý združuje dary od účastníkov darcovského pochodu Karpatská vandrovka. Od roku 2010 sa takto podarilo vandrovníkom- darcom vyzbierať celkovo 43 130€ a tak podporiť 30 dobrovoľníckych projektov. Grantový program Karpatskej vandrovky patrí Karpatskej nadácii.
Karpatská nadácia je unikátna regionálna nezisková organizácia, ktorá ako jediná na Slovensku pôsobí predovšetkým na území východného Slovenska- košického a prešovského kraja. Vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Počas svojej existencie nadácia podporila stovky projektov sumou viac ako 2,1 milióna EUR.
Ďakujeme za podporu našej činnosti a zároveň Váš všetkých pozývame.